Wspólny projekt BTM i Instytutu Nenckiego

BTM oficjalnie rozpoczął współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, podpisując umowę konsorcjum na realizację projektu IMNTA.

Cel projektu to znalezienie nowych antybiotyków. Zespół badawczy z Instytutu Nenckiego zidentyfikował nowy, niebadany do tej pory od strony farmakologicznej cel molekularny. Cel ten jest konserwowany u bardzo wielu bakterii gram ujemnych i gram dodatnich. Tak więc potencjalny nowy lek otworzyłby nową klasę antybiotyków o szerokim spektrum działania. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie od kilku dekad w obszarze badań nad antybiotykami. Projekt będzie polegał na poszukiwaniu poprzez badania in silico, in vitro i in vivo związków drobnocząsteczkowych oddziaływujących specyficznie z celem molekularnym. Przeciwbakteryjna aktywność związków potwierdzona będzie na bakteriach patogennych. Zostaną przeprowadzone też badania toksykologiczne na hodowlach komórkowych i zwierzętach.