Skorzystaj z Bonów na Doradztwo

Należysz do sektora MŚP? Posiadasz siedzibę na Mazowszu? Twoja firma działa dłużej niż dwa lata?
Uzyskujesz przychody ze swojej działalności?
Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu innowacji produktowej, aby zapewnić wzrost
konkurencyjności Twojej firmy!

Skorzystaj z Bonów na Doradztwo

Maksymalna wartość wsparcia to 110 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów projektu

W ramach wsparcia wdrożenia innowacji przeprowadzimy niezbędne testy takie jak:
– test technologiczny
– test produktowy
– test rynkowy

Dodatkowo, w zależności od potrzeb, zrealizujemy usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne
czy certyfikacyjne.

Oprócz wsparcia wdrożenia innowacji przekażemy raport zawierający rekomendacje oraz wytyczne
dotyczące wdrożenia.

Jesteśmy akredytowaną, mazowiecką Instytucją Otoczenia Biznesu z wieloletnim doświadczeniem.

Od lat świadczymy usługi doradcze przy wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych w
przedsiębiorstwach w całej Polsce. Zrealizowaliśmy bony o łącznej wartości 7 mln złotych.

Zapraszamy do współpracy: bony@btminnovations.pl, tel: 22 213 91 84