Klaster BioTechMed – wspólny projekt Instytutu Nenckiego i firmy Netiology

W wyniku działań BTM Mazowsze nastawionych na wspieranie kooperacji, nawiązana została współpraca pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN a firmą Netiology Sp. z o.o. W następstwie tych działań 15 września b.r. podpisano umowę konsorcjum naukowo-przemysłowego, utworzonego w celu realizacji projektu INMET.

Zamysłem Projektu jest opracowanie i weryfikacja skuteczności nowatorskiego Programu terapii logopedycznej oraz terapii poznawczej, adresowanego dzieciom i dorosłym. Program zasadza się w wieloletnich badaniach Zespołu IBD PAN realizowanych we współpracach z wiodącymi laboratoriami na świecie i koncentruje na usprawnianiu podstawowych neuronalnych mechanizmów kształtujących funkcjonowanie poznawcze. Projekt obejmuje wytworzenie przez firmę Netiology zestawu interaktywnych gier komputerowych wspomagających rozwój procesów poznawczych wg. algorytmów opracowanych w naszym Zespole w oparciu o najnowsze zdobycze neuropsychologii. Dotychczas w Polsce brak tego typu Programu. Proponowany Program będzie łatwo dostępny– ćwiczenia wykonywane są przez pacjenta w domu, a postępy monitorowane poprzez Internet przez specjalistę.