Klaster BioTechMed w NCBiR

Przedstawiciele Klastra BioTechMed zaproszeni zostali przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), do zaprezentowania inicjatywy Klastra oraz dotychczasowych osiągnięć w ramach „Warsztatów dla klastrów innowacyjnych z Polski i Nadrenii Północnej – Westfalii”.

Warsztaty, które odbyły się 3 listopada w Warszawie w siedzibie NCBiR, zorganizowane zostały przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy).

Gościem specjalnym warsztatów była p. Svenja Schulze, Minister ds. Innowacji, Nauki i Badań Nadrenii Północnej-Westfalii, która zaprezentowła politykę wspierania klastrów innowacyjnych w NPW. Swoją obecnością zaszczyciła je również p. Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, która podkreśliła znaczenie innowacyjnych klastrów w rozwoju nowoczesnej gospodarki. Warsztaty były doskonałą okazją wsparcia procesu doskonalenia i rozwijania konkurencyjności polskich firm. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.
Z polskiej strony doświadczenia z zarządzania klastrami oraz dobre praktyki zaprezentowali: p. Kazimierz Murzyn z klastra Life Science (Kraków), p. Marcin Szumowski i p. Paweł Nowicki z Klastra BioTechMed (Warszawa) oraz p. Iwona Gibas z Pomorskiego Klastra ICT (Gdańsk).
Ze strony niemieckiej z kolei p. Monika Gatzke zaprezentowała NRW Cluster ICT, p. dr Frank-Michael Baumann – NRW Cluster Energy, p. Harald Cremer – NRW Cluster Nano/Micro/Materials oraz p. dr. Oliver Lehmkühler – NRW Cluster Medical Technologies.

Źródło: NCBiR