Gala Mazowieckiego Klastra BTM

24 września 2015 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk odbyła się Gala podsumowująca dotychczasową działalność Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Przybyli na nią naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej dyskutowali na temat aktualnej kondycji branży life science nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. Poruszyli także takie tematy jak perspektywy jej rozwoju i możliwości wsparcia współpracy nauki i biznesu.

Na początku Gali Doktor Marcin Szumowski, Prezes Spółki OncoArendi Therapeutics opowiedział o komercjalizacji badań i tworzeniu innowacji. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Łukasza Skroka z firmy BTM Innovations zatytułowana „Bringing innovation to life – Mazowsze źródłem potencjału w obszarze life science”. Łukasz Skrok przedstawił w niej dane dotyczące innowacyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Transfer technologii i zarządzanie innowacjami”, któremu przewodził Tomasz Poniński, Prezes Zarządu funduszu inwestycyjnego Orenore Polska Fundacji Innowacyjna Polska. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni oraz administracji publicznej.

W trakcie Wydarzenia przedstawiono trzy projekty naukowe obecnie rozwijające się w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik z Zakładu Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział o zastosowaniu zmodyfikowanych szczepów bakterii Paracoccus Aminophilus iParacoccus Kondratievae w przemysłowej produkcji barwników karotenoidowych. Dr hab. Tomasz Wilanowski z Pracowni Przekazywania Sygnału Zakładu Biologii Komórki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk przestawił nowy test diagnostyczny badający predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry powstały w oparciu o korelację ryzyka wystąpienia tej choroby z polimorfizmem pojedynczego nukleotydu genu GRHL3. Inżynier Barbara Ostrowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej i Prezes Zarządu MaterialsCare zaprezentowała nowatorską metodę wytwarzania implantów mającą na celu regenerację tkanki kostnej powstałą w oparciu o druk 3D ściśle spersonalizowanych materiałów. Barbara Ostrowska otrzymała również podczas Gali specjalne wyróżnienie od Pawła Nowickiego – Prezesa Zarządu firmy BTM Innovations.

***

Żródło/Szczegółowa relacja z Wydarzenia:

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/gala-mazowieckiego-klastra-btm-nasza-relacja,15618

Więcej na temat Wydarzenia:

http://www.rp.pl/Nauka/309249788-Implant-z-Mazowsza-laczy-nauke-z-przemyslem.html

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/od-pomyslu-do-przemyslu-naukowcy-i-przedsiebiorcy-o-transferze-technologii,15608

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/wywiad-z-pawlem-nowickim-prezesem-zarzadu-firmy-btm-innovations,15612?utm_source=article_show&utm_medium=related_box&utm_campaign=production