Konkurs na uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego – szybciej niż oczekiwano

Wiceminister gospodarki – Pani Grażyna Henclewska, na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w dniu 18 marca br. zapowiedziała przeprowadzenie konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego jeszcze w kwietniu br.

Gdy pod koniec lutego br. opublikowano Regulamin Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz kryteria wyboru Krajowego Klastra Kluczowego opracowanego we współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, niewiele osób interesujących się tą tematyką przewidywało szybkie ogłoszenie samego konkursu. Spodziewano się, że nastąpi to nie szybciej niż na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2015 r. W związku z tym dużym zaskoczeniem dla środowiska klastrowego w Polsce była deklaracja złożona przez wiceminister gospodarki – Panią Grażynę Henclewską, na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w dniu 18 marca br., podczas którego zapowiedziała przeprowadzenie konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego jeszcze w kwietniu br.

Konkursy organizowane przez resort gospodarki będą odbywać się w trzech etapach.

  1. Pierwszym z nich będzie etap oceny formalnej, w którym na podstawie złożonych wniosków, weryfikowane będą m.in. historia funkcjonowania klastra, posiadanie strategii i planu działania, masa krytyczna klastra i jego koncentracja geograficzna.
  2. Po ocenie formalnej nastąpi dwuetapowa procedura oceny merytorycznej wniosków. W ramach pierwszego etapu przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny zarządzania, współpracy sektora badań i rozwoju (B+R) z biznesem oraz ekspertów branżowych oceniane będzie m.in. zarządzanie klastrem, jego potencjał gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa i innowacyjność, znaczenie dla gospodarki krajowej i regionalnej. Do drugiego etapu przejdą wnioski, które w ramach pierwszego etapu zdobędą minimum 57 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.
  3. Ostatnim etapem ma być panel ekspercki. Przedstawiciele klastrów będą musieli zaprezentować swoje struktury i odpowiedzieć na szereg pytań ekspertów, głównie z zakresu różnych aspektów strategii klastra. Status Krajowego Klastra Kluczowego, zostanie przyznany tym klastrom, które zdobędą 70 % punktów możliwych do uzyskania.

Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego wiązać się będzie z szeregiem istotnych preferencji w ubieganiu się organizacji klastrowych o dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich 2014-2020, a także w ramach środków krajowych.

Autor: Dominik Rońda
2015-03-27