Instytucja Otoczenia Biznesu

BTM Innovations jest jedną z akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i posiada akredytację na wszystkie rodzaje usług doradczych (17 z 17 kategorii). Jako IOB wypełniamy lukę pomiędzy mechanizmami rynkowymi, a działaniami administracji publicznej - osią naszych działań jest przyśpieszanie rozwoju przedsiębiorstw, wprowadzanie na rynek nowych technologii, świadczenie usług proinnowacyjnych i wsparcia biznesowego dla firm z obszaru MSP (ale nie tylko), czy też pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Naszą specjalizacją jest obszar twardych technologii z obszaru (biologia, medycyna, technologie produkcji etc.).

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego przedsiębiorstwa w duchu innowacyjności? Poszukujesz technologicznej przewagi nad konkurencją? Masz pomysł/wynalazek, ale nie wiesz, czy ma on szanse na sukces rynkowy? Zapraszamy do nas! Po rozpoznaniu przedstawimy Ci dostępne możliwości.

Co nas wyróżnia?

Komplet kategorii usług doradczych

Usługi doradcze z dofinansowaniem

Komplet kategorii usług doradczych

0 Zrealizowanych procesów komercjalizacji

0 Zadowolonych klinetów

0 Zrealizowanych procesów komercjalizacji