Konferencja “German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, Poznań – 11.10.2016 r.

Zachęcamy do udziału w konferencji “German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z Federalnym […]

Program akceleracyjny – “Wielki Zderzacz Pomysłów”

Wielki Zderzacz Pomysłów to 3-miesięczny bezpłatny program akceleracyjny, zaadresowany zarówno do naukowców posiadających pomysł na innowacyjne projekty technologiczne o potencjalne komercjalizacyjnym, jak i przedsiębiorców. Program […]