BTM otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „HUMON”

W dniu 29 lutego 2012 roku zgodnie z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, spółka BTM Mazowsze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Opracowanie technologii poszukiwania oraz metody otrzymywania całkowicie ludzkich przeciwciał” w ramach programu INNOTECH.

Projekt realizowany jest w formie konsorcjum naukowego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej, mającej ogromny potencjał rynkowy, technologii uzyskiwania całkowicie ludzkich przeciwciał monoklonalnych (PM) rozpoznających unikatowe antygeny. W ramach projektu opracowany zostanie nowatorski sposób, nie tylko unieśmiertelniania ludzkich limfocytów B, ale także pobudzania ich do zwiększonej produkcji przeciwciał. Weryfikacją tej platformy będzie identyfikacja i walidacja przeciwciała rozpoznającego antygen CD38 o potencjalnym zastosowaniu w terapii m.in. szpiczaków mnogich.

Nowy zestaw genów, które wprowadzimy do prawidłowych limfocytów, nie został do tej pory zaproponowany przez żadną firmę biotechnologiczną zajmującą się produkcją PM i jest unikatowy i innowacyjny na skalę światową.