Akcelerator Technologiczny BTM 2017-2018

Krótki opis projektu:
Celem Projektu jest wsparcie w ramach procesu akceleracji i inkubacji 35 przedsiębiorstw technologicznych z terenu Województwa Mazowieckiego będących na wczesnym etapie rozwoju.
Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie. Oferta dla uczestników Projektu: akceleracyjny program szkoleniowy, spotkania mentoringowe, specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb konkretnych zespołów oraz możliwość prezentacji przez inwestorami w ramach Demo Day.
Planowany efekt Projektu to akceleracja startupów technologicznych i wspieranie rozwoju aplikacyjnych projektów B+R prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora technologicznych MŚP.
całkowita wartość projektu – 3 575 817,95 zł
wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 2 499 520,00 zł
Projekt RPMA.03.01.02-14-7626/17 pn.: „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych w Mazowieckim Klastrze BioTechMed” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacja o rekrutacji:
Rekrutacja zakończona