Projekt TRAFIC z Instytutem Kardiologii

TRAFIC to nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej. […]

Wspólny projekt z Instytutem Nenckiego w celu opracowania innowacyjnej terapii glejaków

BTM nawiązał współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w celu realizacji projektu GLIAT. Celem projektu jest opracowanie substancji aktywnych do zastosowania […]

BTM otrzymał dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu „IMNTA”

Celem projektu IMNTA jest znalezienie nowych antybiotyków. Zespół badawczy z Instytutu Nenckiego zidentyfikował nowy, niebadany do tej pory od strony farmakologicznej cel molekularny. […]

Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

List Intencyjny o współpracy pomiędzy WUM a BTM podpisany został w celu efektywnego wykorzystania potencjału badawczego WUM w przemyśle i komercjalizacji wyników badań […]