Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Klastra BioTechMed Mazovia

Szanowni Państwo,

 

BTM Innovations Sp. z o.o., Koordynator Klastra BioTechMed Mazovia podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Klastra BioTechMed Mazovia”.

 

Zadanie realizowane będzie w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Adresatami zadania publicznego są firmy i organizacje będące członkami Klastra BioTechMed Mazovia oraz zespół zarządzający Klastra.

 

Projekt „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Klastra BioTechMed Mazovia”, wpisuje się w obecną strategię i potrzeby środowiska Klastra i dotyczy trzech obszarów:

  1. strategicznego wzmocnienia współpracy między nauką a biznesem w Klastrze;
  2. określenia konkretnej oferty technologiczno-biznesowej Klastra oraz
  3. nawiązania współpracy międzynarodowej przez Klaster

 

Aby rozwinąć opisane wyżej obszary projekt zakłada szereg działań, w tym:

1.audyt technologii rozwijanych w nauce i przedsiębiorstwach Klastra;

2.audyt potrzeb technologicznych przedsiębiorców i kompetencji naukowo-badawczych w nauce;

3.przeprowadzenie warsztatów wdrażających wyniki audytu wśród członków Klastra i zespołu zarządzającego;

4.przeprowadzenie mapowania potencjalnych kierunków internacjonalizacji klastra i stworzenie sieci relacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

 

Wysoka jakość ekosystemu innowacji Klastra BioTechMed Mazovia została już potwierdzona przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) w Berlinie, który przyznał nam srebrny certyfikat jakości zarządzania klastrem, jako pierwszemu klastrowi w Polsce.

 

W ramach przeprowadzonego audytu ocenione zostały efekty działalności oraz strategia rozwoju Klastra oraz określone zostały konkretne obszary wymagające poprawy. Poprawa ta stanowi obecnie główny wysiłek zespołu zarządzającego Klastrem, aby w okresie najbliższego roku osiągnąć status złotego Klastra, pierwszego w Polsce i jednego z kilkunastu w Europie.