Wspólny projekt BTM i Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 7 sierpnia podpisana została umowa konsorcjum pomiędzy BTM Mazowsze a Uniwersytetem Warszawskim. Projekt o akronimie PSTAT realizowany będzie przez zespół z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest konstrukcja białkowej cząsteczki terapeutycznej selektywnie uczulającej komórki nowotworowe na czynniki indukujące apoptozę (cząsteczka ProSTAT). Cząsteczka ProSTAT będzie: (i) przenikać do wnętrza komórek; (ii) ulegać degradacji w komórkach prawidłowych oraz (iii) uczulać komórki nowotworowe na apoptozę poprzez zniesienie jej supresji, spowodowanej podniesioną aktywnością kinazy CK2. Podstawowym celem dla ProSTAT będzie rak prostaty, w którym supresja apoptozy odgrywa istotną rolę w rozwoju nowotworu. Przewidziane jest także badanie efektu cząsteczki na inne nowotwory. Projekt przewiduje konstrukcję cząsteczki ProSTAT, badania na liniach komórkowych oraz podstawowe badania in vivo.