Warsztaty z budowania rynkowej wartości projektów naukowych

31 maja 2011 r., w Instytucie Nenckiego, odbyły się warsztaty pt. „Add value to knowledge”, które poprowadził dr Martin Raditsch – specjalista z ośrodka EMBLEM.

Warsztaty pt. „Add value to knowledge” dotyczyły budowania rynkowej wartości projektów naukowych. Uczestnicy mogli uzyskać praktyczne informacje odnośnie rozwijania projektów naukowych w kontekście ich późniejszej komercjalizacji a także konstrukcji umów, ram finansowych oraz zasad ich negocjowania. Spotkanie poprowadził specjalista w tej dziedzinie – dr Martin Raditsch z EMBL Enterprise Management Technology Transfer GmbH, komercyjnego ramienia Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Wydarzenie skierowane było do naukowców i specjalistów ds. transferu technologii prowadzących projekty mające na celu komercjalizację wyników prowadzonych badań poprzez zakładanie spółek spin-off lub sprzedaż licencji. W warsztatach udział wzięło 30 naukowców oraz specjalistów z dziedziny transferu technologii, zarówno z Instytutu Nenckiego jak i innych jednostek naukowych Kampusu Ochota.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 7PR UE (Możliwości) dla projektu – BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE), nr kontraktu 264173.