Rozpoczęcie projektu „HUMON”

Warszawski Uniwerystet Medyczny i spółka BTM Mazowsze 1 września uroczyście zainicjowały wspólną realizację innowacyjnego projektu „HUMON”.
Oprócz finansowania ze środków prywatnych firmy BTM Mazowsze, powstałe konsorcjum występuje o dofinansowanie projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.

Celem projektu „HUMON”, realizowanego ze strony naszej Uczelni przez zespół prof. Jakuba Gołąba z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury, jest opracowanie i wdrożenie do praktyki nowatorskiej metody produkcji ludzkich przeciwciał do celów diagnostycznych i leczniczych w onkologii.

To pierwsza w naszej Uczelni umowa dotycząca projektu B+R nastawionego na komercjalizację jego wyników. Jeśli projekt się powiedzie i wdrożymy do praktyki wyniki badań, może to mieć istotne znaczenie w postępach terapii nowotworów, a dodatkowo Uczelnia może mieć z tego poważne zyski – mówił podczas spotkania prof. Sławomir Majewski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W spotkaniu ze strony Uczelni wraz z Prorektorem prof. Sławomirem Majewskim, uczestniczyła Kanclerz Małgorzata Kozłowska oraz prof. Jakub Gołąb wraz z Zespołem, który będzie pracował przy Projekcie. Obecni byli przedstawiciele spółki BTM Mazowsze – Prezes Tomasz Roniker, dr Marcin Szumowski oraz ekspert Roland Kozłowski.

Prof. Jakub Gołąb podczas spotkania podkreślał: Wiążemy z tym projektem duże nadzieje, mamy dobry pomysł, pozyskaliśmy inwestora, w ciągu najbliższych 12 miesięcy okaże się, czy projekt zakończy się pełnym sukcesem.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy WUM
www.wum.edu.pl