Rekrutacja: specjalista/koordynator ds. marketingu i eventów

Jesteśmy zespołem, którego pasją jest nauka i nowe technologie. Doradzamy korporacjom, firmom, start-upom i wynalazcom w zakresie budowania wartości biznesu na innowacjach i technologiach. Do zespołu szukamy wsparcia w zakresie marketingu i eventów branżowych.

Oczekiwania:

Doświadczenie w budowaniu przekazu marketingowego dla organizacji

Specjalizacja i doświadczenie w marketingu oraz co najmniej jednym z wymienionych obszarów: promocja, public-relations, media społecznościowe, sprzedaż

Specjalizacja i doświadczenie w organizacji wydarzeń typu: spotkania networkingowe (do 20 osób), mini konferencje (do 50 osób), wydarzenia o charakterze konferencyjnym (do 200 osób)

Doświadczenie w redagowaniu tekstów (lekkie pióro)

Znajomość zagadnień związanych z nowymi technologiami

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Biegła obsługa narzędzi związanych z mediami społecznościowymi

Biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point, Prezi)

Bardzo dobra komunikacja interpersonalna, doświadczenie w pracy zespołowej

Samodzielność, zorganizowanie, terminowa realizacja powierzonych zadań oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

Znajomość trendów rynkowych związanych z nowymi technologiami i transferem technologii

Znajomość ekosystemu startupowego

Znajomość programów graficznych

Zakres wykonywanych zadań:

Współudział w definiowaniu strategii marketingowej firmy

Zarządzanie implementacją strategii marketingowej i PRowej

Organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań mentoringowych i eksperckich

Organizacja wydarzeń promujących działalność BTM

Udział w spotkaniach, wystawach, targach, inicjatywach branżowych w celu nawiązywania współpracy i budowania relacji na rzecz transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R

Obsługa elektronicznych kanałów komunikacyjnych w tym: strona internetowa (w zakresie zawartości), mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Przygotowanie prezentacji, materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych

Oferujemy:

Umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług na okres do 30.09.2018r. z możliwością przedłużenia

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny uwzględniające wymagania stawiane kandydatowi.

Adres: rekrutacja@btminnovations.pl

Przed wysłaniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się co najmniej z zawartością strony btminnovations.pl. Przypominamy, że list motywacyjny powinien zawierać skrótowy opis posiadanych doświadczeń i umiejętności przydatnych na danym stanowisku oraz uzasadnienie chęci podjęcia konkretnej pracy. 

W temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska, a w obu dokumentach rekrutacyjnych formułkę Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).