Projekt TRAFIC z Instytutem Kardiologii

TRAFIC to nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej.

Celem projektu jest opracowanie nieinwazyjnej metody diagnostycznej oceniającej znaczenie czynnościowe zwężenia w tętnicy wieńcowej na podstawie obrazu angiograficznego z tomografii komputerowej (TK). Narzędzie diagnostyczne, którego podstawą są wyniki projektu ma potencjał zrewolucjonizowania diagnostyki choroby wieńcowej.

Projekt ten, o potencjalnie przełomowym znaczeniu dla nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, realizowany jest przez konsorcjum naukowe zawiązane przez instytucje badawcze: Instytut Kardiologii (lidera projektu), Uniwersytet Warszawski oraz partnera przemysłowego firmę BTM Mazowsze.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, a szczególny nacisk położony jest na komercjalizację jego wyników.