Program akceleracyjny – „Wielki Zderzacz Pomysłów”

Wielki Zderzacz Pomysłów to 3-miesięczny bezpłatny program akceleracyjny, zaadresowany zarówno do naukowców posiadających pomysł na innowacyjne projekty technologiczne o potencjalne komercjalizacyjnym, jak i przedsiębiorców.

Program akceleracyjny składa się z następujących elementów:

  1. selekcja 20 zespołów na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu online.
  2. cykl 10 szkoleń m.in. z zakresu tworzeniem modeli biznesowych, przygotowania prezentacji biznesowej (tzw. „elevator pitch”) oraz opracowywania teaserów inwestycyjnych.
  3. indywidualna opieka mentorska doświadczonych ekspertów biznesowych pod kątem modelu biznesowego, cech produktu, kluczowych wskaźników biznesowych
  4. Demo Day, czyli prezentacja innowacyjnych rozwiązań szerokiej publiczności podczas konferencji podsumowującej projekt, zaadresowanej do środowiska biznesowego, inwestorskiego oraz naukowego.

Program dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Organizatorami są Fundacja Innowacyjna Polska, BTM Innovations Sp. z o.o. oraz Innovation Hub.

Więcej informacji o programie na stronie: http://zderzaczpomyslow.pl