Prezentacja Klastra BTM Mazowsze podczas Rady Konsorcjum CePT

W dniu 1 lutego 2011 roku odbyło się IV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

Władze Uczelni z Jego Magnificencją Rektorem prof. Markiem Krawczykiem na czele reprezentowali Prorektor – prof. Sławomir Majewski oraz Kanclerz Małgorzata Kozłowska. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady Konsorcjum przyjęli wszyscy Konsorcjanci CePT. Zebranych powitał JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.

Na początku posiedzenia Rady Konsorcjum nastąpiło przekazanie funkcji Przewodniczącego Rady Konsorcjum CePT przez Przedstawiciela Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN Pana prof. Wojciecha Bala – Przedstawicielowi Instytutu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN Panu prof. Janowi M. Wójcickiemu Dyrektorowi Instytutu.
Jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Konsorcjum było omówienie kwestii związanych z powołaniem Platformy Transferu Technologii (PTT CePT) w ramach tworzącego się klastra BTM Mazowsze.

Prezentacji założeń projektu powłania Mazowieckiego Klastra BioTechMed dokonał dr Marcin Szumowski.

Na czas rozpatrywania punktu dotyczącego Klastra, w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele funduszy kapitałowych Orenore i INOVO oraz przedstawiciele urzędu m. st. Warszawy.