Podsumowanie seminarium „Introduction to patents”

W dniu 19 października 2016 r. zostało zorganizowane przez BTM we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW), prowadzone przez ekspertów BTM oraz European Patent Office (EPO) seminarium „Introduction to patents” przeznaczone dla praktyków zajmujących się ochroną własności intelektualnej oraz komercjalizacją wyników B+R. Oprócz spraw proceduralnych i formalnych, jak terminy, organizacja i sposób działania EPO, odwołania, przygotowywanie raportów z analiz stanu techniki, szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie praktyczne, mające podstawowe znaczenia dla optymalizacji prawnej i ekonomicznej ochrony IP,  szczególnie związane z zasadami tworzenia zastrzeżeń patentowych, wyborze ścieżki uzyskiwania patentów i innych niż związane z uzyskiwaniem patentów metodach skutecznej ochrony własności intelektualnej.

 

Wśród ekspertów EPO głos zabrali Panowie:

– Derek Closa

– Wenyan Zeng

– Uli Fichter

– Derek Kelly

 

Tematyka seminarium obejmowała:

 

– Różne metody ochrony własności intelektualnej

– Cechy jakie musi posiadać patent

– Historia, struktura organizacyjna i sposób działania Europejskiego Urzędu Patentowego

– Różne ścieżki uzyskiwania patentów

– Najważniejsze terminy związane z patentami

– Sposób przygotowania raportów z poszukiwań w stanie techniki przez Europejski Urząd Patentowy

– Procedury odwoławcze i składanie protestów

– Statystyki dotyczące patentów

– Zasady tworzenia zastrzeżeń patentowych

 

Tekst: Krystian Bania