NOWY ZARZĄD ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrzesza animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Podczas Zgromadzenia Ogólnego członków Związku Pracodawców Klastry Polskie, które odbyło się 8 kwietnia 2015 r. wybrano nowy zarząd, który będzie decydować o działalności Związku przez najbliższe trzy lata. Prezesem ZP KP został ponownie wybrany Krzysztof Krystowski.

Nowy zarząd, który został wybrany na kolejną kadencję, składa się z 4 członków:
Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu
Jarosław Bulanda – Wiceprezes Zarządu
Paweł Nowicki – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Tworzydło – Wiceprezes Zarządu

Paweł Nowicki jest Prezesem Zarządu BTM Innovations oraz Mazowieckiego Klastra BioTechMed.

 

Podczas spotkania wybrano także nową Radę Klastrów, w skład której weszli:
1. Aleksander Olejnik (przewodniczący Rady Klastrów),
2. Ewa Lewandowska,
3. Wojciech Materna,
4. Grzegorz Wisz,
5. Wojciech Kade,
6. Marek Daszkiewicz,
7. Robert Łapiński,
8. Stanisław Wojtera,
9. Anna Sokołowska,
10. Michał Radomski,
11. Tomasz Kozłowski.

 

Więcej informacji na: www.klastrypolskie.pl