NAUKOWIEC, WYNALAZCA Z POMYSŁEM

Pomoc w zdefiniowaniu biznesu, rynku i produktu

Zaczyna się od analizy technologii, a przede wszystkim od przyjrzenia się wyróżnikom technologicznym, czyli temu, czym dana technologia różni się od innych, na jakie zastosowania pozwala, co usprawnia (produkt tańszy, lżejszy, szybszy etc.). Następnie przeprowadzona jest analiza rynku – jego uczestników, konkurencji czy dostępnych technologii. Trzeci krok to tzw. „go to marketzdefiniowanie, co ma być produktem opartym na tej technologii, gdzie są potencjalni klienci, opracowanie strategii sprzedażowej i marketingowej. Równolegle, na każdym z tych etapów definiuje się finanse – jakie są koszty produkcji seryjnej czy wejścia na rynek (powołanie struktur, certyfikacja etc.), pozyskanie zewnętrznego finansowania.

Wśród powyższy etapów możemy wyróżnić kilka kluczowych działań:

Zarządzanie własnością intelektualną – nawiązuje do analizy technologii

  • Opracowujemy strategię budowy portfela (finansową) i ochrony własności intelektualnej. W oparciu o wiedzę naszych ekspertów i kancelarii patentowych, z którymi współpracujemy zabezpieczamy patent firmy jeszcze przed wejściem na rynek i rozpoczęciem komunikacji z otoczeniem. Nadrzędnym celem jest tu dobór rodzaju ochrony i opracowanie konkretnego harmonogramu wdrożenia zabezpieczeń własności.

Strategia komercjalizacji – nawiązuje do „go to market”

  • Rozwój technologii to pierwszy krok do rynku, jednak równie ważna dla sukcesu komercjalizacji jest strategia jej wdrożenia. Sukces osiągają te firmy, które wpisują się w potrzeby rynkowe działając jednocześnie w atrakcyjnym dla rynku modelu biznesowym. Na tym etapie pomagamy w diagnozie rynkowych potrzeb i oczekiwań.

Pozyskanie finansowania – nawiązuje do definiowania finansów

  • Przeprowadzamy proces pozyskania finansowania na rozwój i komercjalizację projektów. Wspierane przez nas firmy są w większości finansowane przez publiczno-prywatne fundusze inwestycyjne. Pozyskany kapitał może być dodatkowo wzmacniany dotacjami publicznymi.

Wsparcie i doradztwo przy założeniu firmy

Czyli w pierwszej kolejności szeroko rozumiane doradztwo prawne. Jest to zarówno:

  • pomoc w napisaniu umów np. wspólników czy licencyjnych
  • pomoc w rejestracji firmy w KRS,
  • pomoc w przygotowaniu oferty finansowania (venture vapital, granty czy inwestor branżowy).

Nasz proces komercjalizacji

1. Pierwszy kontakt

2. Analiza First Look

3. Analiza Quick Look

4. Porozumienie o współpracy

5. Przygotowanie do komercjalizacji

6. Realizacja procesu komercjalizacji