MŚP (MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA)

Świadczymy przede wszystkim technologiczne oraz strategiczne usługi doradcze.

Technologiczne

Wiele firm staje przed potrzebą czy wręcz koniecznością pozyskania, bądź zakupienia nowych technologii i ich zaimplementowania. BTM pomaga m.in. w ocenieniu, na jakim etapie produkcji warto to zrobić, bada rynek i przedstawia ofertę dostępnych rozwiązań, a następnie pomaga w wybraniu i wdrożeniu takiej technologii.

Strategiczne

Te usługi doradcze wiążą się z odpowiedzią na pytanie, czy warto tworzyć nowy produkt lub czy warto wchodzić na nowy rynek? Jest to strategia komercjalizacyjna oceniająca ryzyko, możliwości i szanse. W zależności od uwarunkowań czasem lepiej zmodyfikować pod kątem nowego rynku produkt już dostępny, niż tworzyć zupełnie nowy.

Wyróżniamy tu kilka kluczowych działań w ramach analizy technologicznej, czyli tzw. Radar Technologiczny. Oferta Radaru Technologicznego skierowana jest do firm działających na rynkach, których rozwój i przeobrażenia kształtowane są przez technologie. Długoterminowy sukces takich organizacji zależy od decyzji postawienia na rozwój i wdrożenie konkretnych rozwiązań technologicznych – decyzji, która często musi być podejmowana na etapie badań laboratoryjnych. Udział niezależnego partnera przy wyborze właściwego scenariusza rozwoju stwarza możliwość obiektywnego przeanalizowania większej ilości rozwiązań, związanych z nimi nakładów oraz oceny ich ryzyka.

Aby wskazać najwłaściwsze ścieżki rozwoju proponujemy 3-poziomową analizę:

  • Radar Technologiczny jest spojrzeniem w przyszłość odległą od 3 do 5 lat. Dzisiejsze technologie przyszłości za 2-3 lata będą dojrzałe, a za 3-5 lat pojawią się w produktach na rynku. Nie wszystkie jednak dotrwają do tego etapu, nie wszystkie okażą się skuteczne, niektóre mogą nie pasować do oferty firmy lub okazać się zbyt kosztowne. Audyt pomaga w zdefiniowaniu prawdziwego potencjału technologii, których jeszcze nie ma na rynku, a o których twórcy wypowiadają się w superlatywach i ocenić, na które z nich warto postawić.
  • Radar Produktowy to dogłębne przyjrzenie się możliwości stworzenia produktów bazujących na technologiach, którymi firma już dysponuje lub które są dostępne na rynku. Opracowanie, stworzenie i wprowadzenie na rynek nowych produktów to inwestycja o horyzoncie czasowym od 1 do 2 lat. Pomagamy zrozumieć, w jakim kierunku firma może ewoluować poprzez modyfikację swojej oferty i jakie ryzyko jest z tym związane.
  • Radar Rynkowy poprzez analizę nowych rynków, pomaga zrozumieć, gdzie w ciągu nadchodzącego roku można wprowadzić istniejące produkty czy usługi. Badamy możliwości nowych zastosowań dla istniejących produktów lub ich sprzedaży na nowych rynkach geograficznych.