MICHAŁ SOŁOWOW ZAINWESTOWAŁ W NASZEGO PARTNERA

Mazowiecki Klaster BioTechMed sfinansował firmie OncoArendi przeprowadzenie badań, których wyniki będą punktem wyjścia do realizacji przez firmę OncoArendi projektu StrategMed.

Dynamiczny rozwój firmy OncoArendi w branży biotechnologicznej sprawia, że jest ona niezmiernie atrakcyjna dla inwestorów. Dowodem na sukces firmy jest pozyskane dwanaście milionów złotych od inwestorów Serii A, wśród których inwestorem wiodącym jest Michał Sołowow poprzez IPOPEMA FIZAN. Ten finansowy zastrzyk pozwoli firmie w ciągu najbliższych 3 lat rozwijać swoje najważniejsze programy: potencjalny lek na astmę oraz grupę nowych związków stymulujących przeciwnowotworową odpowiedź układu odpornościowego człowieka.

Więcej na stronie: http://www.oncoarendi.com