Konferencja „German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, Poznań – 11.10.2016 r.

Zachęcamy do udziału w konferencji „German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, ul. Umultowska 89a).

Jej celem jest pogłębienie dialogu między przedstawicielami sektorów polskiej i niemieckiej  nauki, administracji, biznesu. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną przykłady projektów realizowanych wspólnie w ramach kontaktów dwustronnych oraz na forum UE. Obrady będą służyły również określeniu perspektyw dalszej współpracy oraz zaplanowaniu wspólnych działań na rzecz wsparcia relacji środowiska akademickiego, nauki i biznesu.

Zakres tematyczny konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  • Innowacyjność – percepcja, wyzwania, przyszłość w ramach kontaktów dwustronnych oraz na poziomie UE,
  • Od pomysłu do wdrożenia – najlepsze praktyki i instrumenty,
  • Komercjalizacja badań naukowych – bariery i zachęty.

W panelu pt.”Presentation of results of the parallel panel sessions: Barriers and incentives for commercialization of R&D results” weżmie udział Paweł Nowicki, Prezes BTM Innovations Sp. z o.o. Koordynatora Mazowieckiego Klastra BioTechMed oraz Członek Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Formularz rejestracyjny jest dostępny w serwisie internetowym MNiSW.

Szczegółowy program konferencji znajduje się do pobrania na stronie MNISW (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-german-polish-platform-on-the-road-to-innovative-europe.html)

Rejestracji należy dokonać do dn. 30 września 2016 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Źródło:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-german-polish-platform-on-the-road-to-innovative-europe.html