Jak optymalnie zoorganizować ośrodek transferu technologii? Warsztaty w Nenckim

Warsztaty prowadzili eksperci z EMBLEM (European Molecular Biology Laboratory Enterprise Management) – jednej z najskuteczniejszych jednostek zajmujących się zarządzaniem własnością intelektualną i transferem technologii w Europie.

Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do władz uczelni i dyrektorów instytutów naukowych, odpowiedzialnych za rozwój nauki i innowacji, decydentów odpowiedzialnych za politykę zarządzania innowacjami w kraju i w regionie.

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 7PR UE (Możliwości) dla projektu – BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE), nr kontraktu 264173. Jednym z celów tego projektu jest analiza, ocena i próba implementacji najbardziej efektywnych metod wzrostu innowacyjności i komercjalizacji badań prowadzonych w jednostkach naukowych Konsorcjum CePT. Zadanie to jest realizowane we współpracy z EMBLEM, wiodącą w Europie jednostką odpowiedzialną za komercjalizację badań naukowych dla Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Uniwersytetu w Heidelbergu oraz niemieckiego Centrum Badań Nowotworowych DKFZ. Prezentacje oraz dyskusja w ramach organizowanego seminarium warsztatowego dostarczyła informacji wspierających podejmowanie decyzji w obszarze transferu technologii, którego znaczenie w polityce finansowania badań naukowych w Polsce i w Europie wzrasta, jak pokazuje nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie odbyło się 2 czerwca w Sali konferencyjnej Instytutu Nenckiego. Wśród przybyłych uczestników seminarium byli przedstawiciele władz uczelni oraz jednostek wchodzących w skład konsorcjum naukowego CePT, jak również dyrektorzy i specjaliści NCBiR, PARP, MNiSW, oraz przedstawiciele urzędu m. st. Warszawy.