BTM otrzymał dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu „IMNTA”

Celem projektu IMNTA jest znalezienie nowych antybiotyków.

Zespół badawczy z Instytutu Nenckiego zidentyfikował nowy, niebadany do tej pory od strony farmakologicznej cel molekularny. Cel ten jest konserwowany u bardzo wielu bakterii gram ujemnych i gram dodatnich. Tak więc potencjalny nowy lek otworzyłby nową klasę antybiotyków o szerokim spektrum działania. Nie było takiego wydarzenia w obszarze badań nad antybiotykami od kilku dekad. Projekt będzie polegał na poszukiwaniu poprzez badania in silico, in vitro i in vivo związków drobnocząsteczkowych oddziaływujących specyficznie z celem molekularnym. Przeciwbakteryjna aktywność związków potwierdzona będzie na bakteriach patogennych. Zostaną przeprowadzone też badania toksykologiczne na hodowlach komórkowych i zwierzętach.