Akcelerator Technologiczny BTM 2018-2020

Krótki opis projektu:
Celem Projektu jest wsparcie wysokiej jakości specjalistycznymi i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb usługami akceleracyjnymi i inkubacyjnymi 36 przedsiębiorstw posiadających potencjał technologiczny z terenu województwa mazowieckiego. Planowany efekt Projektu to wdrożenie innowacji technologicznych przez MŚP oraz podnoszenie ich konkurencyjności. Oferta dla uczestników: usługi specjalistyczne, szkolenia, mentoring oraz prezentacja projektów na Demo Day.
całkowita wartość projektu – 3 124 200,00 zł
wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 2 499 360 zł
Projekt RPMA.03.01.02-14-9604/17-00 pn.: „Akcelerator BioTechMed Mazovia: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje o rekrutacji:
Zapraszamy naukowców i zespoły badawcze oraz wynalazców, który planują wejście na rynek i założenie firmy w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
Zapraszamy przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mają firmę młodszą niż 24 miesiące.

ZGŁOŚ SIĘ